به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان لرستان ؛عزیزپور با بیان اینکه ورزش بانوان استان به عنوان ظرفیتی توانمند در مسیر رشد همه جانبه قراردارد،اظهار کرد: بانوان لرستانی همواره نشان داده اند هرگاه به توانمندی و ظرفیت های آنها درعرصه ورزش توجه شود به خوبی خواهند درخشید .

وی افزود:بدون شک بانوان یک سوی ترازوی پییشرفت هر جامعه محسوب می شوند که این امربه وسیله بانوان ورزشکار در جامعه ورزش نیز تسری می یابد.

عزیزپور با بیان اینکه ورزش بانوان در لرستان طی چند سال اخیر جهش خوبی داشته است ، تصریح کرد: رشد 21 درصدی ورزشکار سازمان یافته در سال96 نسبت به سال 95 در بخش بانوان گواه این مدعاست .

مدیرکل ورزش وجوانان لرستان اضافه کرد: کسب نخستین مدال های آسیایی و جهانی توسط بانوان لرستانی در رشته های کاراته ،تکواندو وحضور دو ورزشکار بانوی لرستانی در کاروان جمهوری اسلامی ایران برای نخستین باردر تاریخ ورزش استان ازجمله موفقیت های عالی بانوان لرستانی در عرصه ورزش بوده است.

عزیزپور یادآورشد: اعزام بیش از 66 تیم ورزشی بانوان و 21 مورد میزبانی از36رشته ورزشی بیانگرتنوع رشته های فعال و گرایش بانوان به رشته های مختلف بوده که نتیجه آن کسب 910مدال رنگانگ کشوری بین المللی، آسیایی و جهانی وهمچنین دعوت بیش از 45 بانوی ورزشکار لرستانی به اردو ها تیم ملی در رشته های مختلف از همه رده های سنی در سال 96 است.

به گفته وی بانوان لرستانی در سال 96 چراغ کسب سهمیه بازیهای آسیایی را برای استان روشن کردند و حضور 3 بانوی ورزشکار لرستانی در رشته های پنچک سیلات و کوراش در ترکیب تیم ملی رشته مربوطه خود نشان دهنده نوید روز های روشن و ادامه این پیشرفتها با شیب بیشتری در آینده است.

عزیزپور برنامه ریزی وتلاش برای ارتقا و به روز شدن سطح دانش مربیان و داوران را از شاخص های مهم پیشرفت درعرصه ورزش دانست وتاکیدکرد: در بخش ورزش بانوان لرستان برمبنای معیارهای بین‌المللی در رشته های متنوعی چون کاراته ،تنیس روی میز،تکواندو و ... این پیشرفت حاصل شده است.

مدیرکل ورزش وجوانان لرستان سامان دهی و فعال کردن بخش بانوان در بسیاری از هیأت های ورزشی راعاملی درجهت شکوفایی وپویایی ظرفیت های بانوان ورزشکار دانست و عنوان کرد :حضور بانوان درمسند نایب رئیس های فعال و توانمند هیات ها برای نظارت و هدایت مطلوب ورزشکاران زیرمجموعه ، درورزش لرستان به خوبی محقق شده است.